Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž jednání. - Herbert Spencer

Petr Eisner

Zkušenosti, srozumitelnost a použitelnost pro vaši praxi

Má nabídka

Jako lektor a konzultant se Vám mohu věnovat na mnoha úrovních vzdělávání, podle Vašich požadavků.

Hlavní oblast mé práce se týká sexuality a vztahů lidí s postižením nebo dalších klientů sociálních služeb.

S tímto tématem pak úzce souvisí jasné a srozumitelné vymezení hranic a role pracovníka a také maximální možné předávání odpovědnosti klientovi (empowerment).

Vybrat si můžete z celodenních kurzů akreditovaných u MPSV, ale všechna témata mohu přednášet i v kratších blocích a v různých formách podle počtu účastníků a charakteru vzdělávací akce.

V nabídce je jak vedení velkých workshopů nebo přednášek na konferencích, tak individuální konzultace pro pracovníky, klienty nebo jejich rodiče.

Využít mě můžete také jako moderátora různých akcí, porad, konferencí nebo balintovských skupin.

K dispozici jsem i jako supervizor pro metodickou práci s klienty sociálních služeb.

Pokud požadované téma nebo formu nenaleznete v mé nabídce, napište mi. Rád se Vám pokusím vyjít vstříc, případně doporučím jiného lektora s dobrou praxí.

Ceny se liší vždy podle charakteru akce, počtu vzdělávaných osob a místa konání. Kalkulaci Vám rád zašlu prostřednictvím mailu na základě informací o Vaší zakázce.

Kurzy

Sexualita a vztahy lidí s postižením 1

 • 8 vyučovacích hodin
 • Číslo akreditace: 2016/0760 - PC/SP/VP/PP

Komu je kurz určen: Všem pracovníkům poskytujícím sociální služby dospělým nebo dospívajícím lidem s postižením a jejich vedoucím pracovníkům. Především pak těm, kteří chtějí umět v otázkách sexuality své klienty bezpečně podpořit a informovat.

Obsah

 • Seznámení s Osou zapojení pracovníka do práce se sexualitou klienta/vyhodnocení aktuálních možností účastníků a jejich osobních hranic pro práci se sexualitou
 • Pojmy a pravidla pro práci se sexualitou na základní úrovni
 • Vymezení osobní hranice účastníka pro práci se sexualitou
 • Konkrétní znevýhodnění lidí s postižením v oblasti sexuality a vztahů
 • Sjednocování účastníku v otázkách přístupu k sexualitě
 • Praktická část – ochutnávka ze sexuální osvěty

Cíl kurzu: Cílem kurzu je správné pojetí sexuality nejen v rámci sociální služby, ale také její úzké spojení s kvalitou lidského života, vztahy, potřebami, ale i sociálními normami a hranicemi.

Další kurz: Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný kurz)

Sexualita a vztahy lidí s postižením 2

 • 8 vyučovacích hodin
 • Číslo akreditace: 2016/0659 - PC/SP/VP/PP

Komu je kurz určen: Kurz je určen pracovníkům poskytujícím sociální služby dospělým nebo dospívajícím lidem s postižením. Především pak těm pracovníkům, kteří se chtějí oblasti sexuality reagovat na konkrétní zakázky klientů formou osvěty nebo intervence. Předpokladem je, že účastník absolvoval předchozí kurz nebo je v oblasti základně vzdělán jiným způsobem.

Obsah

 • Mapování aktuálního stavu organizace účastníka pro nastavení vnitřních kompetencí
 • Pravidla poskytování intervence a osvěty
 • Metoda Hermeneutického kruhu
 • Nácvik používání speciálních pomůcek a materiálů
 • Nácvik vedení rozhovoru s klientem
 • Řešení eticky nebo morálně sporných situací

Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit se s možnostmi naplňování sexuálních a vztahových potřeb lidí s postižením, pravidly pro bezpečné poskytování osvěty a intervence a opětovné stanovení osobních hranic, nutných pro tuto práci, stejně jako nutných kompetencí v rámci poskytovaných služeb.

Další kurz: Role a hranice pracovníka v sociálních službách jako prevence syndromu vyhoření

Role a hranice pracovníka v sociálních službách jako prevence syndromu vyhoření

 • 8 vyučovacích hodin
 • Číslo akreditace: 2016/0975 - PC/SP/VP/PP

Komu je kurz určen: Všem pracovníkům poskytujícím sociální služby jakýmkoli klientům. Pracovníkům začínajícím bez zkušenostmi prověřených hranic i pracovníkům pracujícím v oblasti dlouhodobě.

Obsah

 • vymezení role pracovníka / limity této role
 • mapa silných a slabých stánek účastníků/týmu
 • vymezení legitimních vztahů v rámci role asistenta
 • rozlišení, hájení a prosazování profesních a osobních hranic
 • seznámení se syndromem vyhoření a jeho prevencí
 • autorelaxační techniky nebo základy empowermentu
 • vytyčení osobních cílů účastníků pro jejich praxi

Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit pracovníky s jejich pracovní rolí, profesními a osobními hranicemi jako účinnou prevencí syndromu vyhoření.

Další kurz: Empowerment

Empowerment

(zmocnění k rozhodování, předání odpovědnosti)

 • 8 vyučovacích hodin
 • Číslo akreditace: 2016/0976 - PC/SP/VP/PP

Komu je kurz určen: Kurz je určen všem pracovníkům poskytujícím sociální služby lidem všech věkových kategorií. Především pak těm pracovníkům, kteří mohou práci metodicky ovlivnit, případně jsou odpovědní za zlepšování kvality služeb a inovaci. Kurz je dále určen všem, kdo mají zájem měnit přístup a postoj k lidem s postižením, ať už v oblasti sociálních služeb nebo obecně.

Obsah

 • Seznámení s termíny empowerment a selfsteering
 • Historie empowermentu
 • Fungování empowermentu v jiných zemích
 • Proces a podmínky empowermentu/stav v ČR
 • Empowermentní a non-empowermentní chování
 • Konkrétní nástroje/metody empowermentu a jejich využití v praxi

Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit účastníky s empowermentem jako aktivizačním nástrojem pro předávání maximální možné odpovědnosti lidem s postižením nebo jiným klientům sociálních služeb.

Otevřené kurzy - Praha

Na otevřené kurzy se můžete přihlásit na stránkách organizace Fosa, o.p.s., www.fosaops.org, kde jsou pravidelně vypisovány nové termíny. Otevřené kurzy probíhají v Praze na Chodově.

V případě, že budete potřebovat informace o plánovaných termínech, napište mi.

Sexualita

Téma sexuality a vztahů lidí s různým postižením nebo jiným znevýhodněním, je hlavní oblastí mojí práce. Vybírat můžete z následujících možností:

Pro akreditované vzdělávání můžete absolvovat jednodenní kurzy Sexualita a vztahy lidí s postižením 1 a 2.

Možné jsou ale i kratší přednášky s konkrétním zaměřením podle Vašich požadavků.

Osvětové přednášky nabízím i pro rodiče lidí s postižením.

Dále nabízím individuální konzultace a poradenství pro pracovníky, jejich klienty nebo rodiče, případně jiné blízké osoby.

Objednat si můžete také přímo osvětu pro menší skupinky lidí s postižením (cca 6 osob).

Jakékoli dotazy Vám rád zodpovím na prostřednictvím mailu nebo telefonu.

Pomůcky

V současné době nabízím k prodeji pomůcky pro práci se sexualitou lidí s postižením.

Jedná se o pomůcky speciálně vytvořené pro sexuální osvětu a intervenci.

 1. Listy Sexuality (Cena: 350 Kč) - obrazová publikace, soubor karet pro intervenci a osvětu, zahrnující témata rozlišení ženského a mužského těla, procesu masturbace mužů i žen, používání kondomu, sexuálních poloh a sexuálního zneužívání.
 2. DVD Masturbace (Cena: 350 Kč) - instruktážní videa pro muže a ženy - dva názorné instruktážní filmy (zvlášť pro muže a ženy) s živými herci, popisující přirozené potřeby dospělého člověka, zajištění soukromí a hygieny pro masturbaci a samotný technický proces masturbace.

Pomůcky lze přiobjednat ke kurzům nebo objednat mailem. K ceně pomůcek je v případě zaslání poštou připočítáno poštovné a balné podle velikosti zásilky. DVD O sexu/Vztahy je již vyprodané, pokuste se film najít na youtube nebo jinde na internetu.

Petr Eisner

V sociálních službách pracuji od roku 2000. Prošel jsem mnoha organizacemi a pracoval s různými cílovými skupinami klientů, především ale s lidmi s mentálním nebo kombinovaným postižením.

I přes svou poslední pracovní pozici ředitele organizace, jsem nikdy neodešel od přímé praxe a stále pracoval i jako asistent. Další zkušenosti mi přinesly i stáže v několika evropských zemích.

Od roku 2006 se zaměřuji na vzdělávání pracovníků v sociálních službách a tematicky se věnuji hlavně oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením nebo jiným znevýhodněním.

V roce 2012 jsem se stal samostatným lektorem, spolupracujícím kromě desítek organizací v celé České Republice, např. s Národním centrem pro transformaci, MPSV ČR nebo VOŠ Jabok, tedy školou, kde jsem v roce 2001 vystudoval sociální pedagogiku a teologii.

Jsem autorem následujících publikací a pomůcek:

 • Metodika nástrojů empowermentu v rámci projektu Equal – 2004 – (Spoluautor)
 • O sexu – film na DVD 2008 – (Spoluautor námětu)
 • Listy sexuality – obrazová publikace 2009
 • Instruktážní videa na téma Masturbace – filmy na DVD 2011
 • Sexualita osob s postižením a znevýhodněním – publikace 2013 (Spoluautor)

Mé další knihy z oblasti beletrie naleznete na www.petreisner.cz/knihy

Rád cestuji, poslouchám hudbu, čtu knihy, jím hořkou čokoládu a piju kvalitní čaj. Ideálně vše najednou!

(+ 420) 605 445 538

Mail: petr.eisner@seznam.cz

Pokud mě nezastihnete na telefonu, napište prosím sms nebo mail, brzy se Vám ozvu zpět.

Těším se na setkání a spolupráci s Vámi!

Petr Eisner DiS.

Sokolovská 19, Praha 8 - Karlín, 186 00

IČO: 88719154